ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση – Προκλήσεις και προοπτικές
Γιάννης Γιαλαμάς, Σύμβουλος Καινοτομίας στη Prosvasion, Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Image
Τα εικονικά περιβάλλοντα εντός και εκτός της σχολικής μονάδας - Διαφορετικά μέσα χρήσης της εικονικής πραγματικότητας
και πως εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα
Ευσταθία Χατζή, Γιώργος Σοφιανόπουλος (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 
Image
Πρακτικές χρήσης της πλατφόρμας VR Artsteps στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση
Κλημεντίνη Κοντογιάνννη, υπεύθυνη διαχείρισης VR χώρων στην πλατφόρμα ARTSTEPS της Dataverse Ltd
Image
Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην από απόσταση εκπαίδευση
Αναστασοπούλου Βασιλική, Εκπαιδευτικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”
Image
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Προκλήσεις και Προοπτικές
Βασίλης Γερογιάννης, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Image
Παρουσίαση καλής πρακτικής εκπαίδευσης με Τεχνητή Νοημοσύνη
Θανάσης Αδάμου, Τμήμα Πληροφορικής Bee Group ΑΕ
Image
Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη - Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ: 2005 – 2024
Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου
Δήμητρα Εγγάρχου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη έργου - ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Image
Η αναγκαιότητα δημιουργίας άτυπου Θεσσαλικού δικτύου εκπαιδευτικών. Ο στόχος του δικτύου, η φιλοσοφία και οι προϋποθέσεις συμμετοχήςΝίκος Πιτσούλης, Πρόεδρος “ΔΗΜΗΤΡΑ” Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕ
Image