Πληροφορίες

Τί αφορά;

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από:

  • το Δήμο Λαρισαίων,
  • τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ και
  • το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας,
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» (Αμφιθέατρο), τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00-21:00 και διαπραγματεύεται τις εξελίξεις που αφορούν τη Νέα οικονομία, τις Νέες δεξιότητες και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • Νέους που σχεδιάζουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας προκείμενου να ενημερωθούν για σχετικές σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδρομές
  • Εκπαιδευτικά Κέντρα προκειμένου να ενημερωθούν για πρακτικές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής διασύνδεσης των απόφοιτων τους σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους.
  • Εκπαιδευτές που επιθυμούν να συνδέσουν το εκπαιδευτικό τους έργο με τις σύγχρονες διαδρομές μάθησης και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με έμφαση στον κλάδο του τουρισμού.
  • Εργαζομένους που ενδιαφέρονται για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη μέσω εναλλακτικών διαδρομών πρακτικής απόκτησης νέων δεξιοτήτων στους χώρους εργασίας όπως αυτές ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία στον κλάδο του τουρισμού.
  • Επιχειρήσεις και εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων από τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού.

 

Σκοπός της ημερίδας:

Σκοπός της ημερίδας είναι η περιγραφή του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και τα ζητήματα που προκύπτουν για την ένταξη των νέων ανθρώπων σε αυτή. Πολλοί ερευνητές αναφέρονται στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτισης ως κινητήριου μοχλού αναβάθμισης γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων που θα τους βοηθήσουν σε μια πορεία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα πολύπλοκο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες από το χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας θα μοιραστούν τις απόψεις τους για το σύγχρονο περιβάλλον, τις προκλήσεις μιας νέας εποχής  και της  διασφάλισης της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση  δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας  με έμφαση στις επιλογές που αφορούν στην σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης  με τις σύγχρονες ανάγκες στην αγορά εργασίας, για την επαγγελματική πρόοδο και αποκατάσταση.

Επίσης θα παρουσιαστούν εναλλακτικές διαδρομές μάθησης, κινητικότητας των εργαζομένων και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για όλους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε διάφορες θέσεις  όπως στο χώρο του τουρισμού που πιο έντονα έχει έρθει στην επικαιρότητα στην μετα covid εποχή.