ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης για την απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων σε ένα πολύπλοκο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Η περίπτωση του τουρισμού και ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της επαγγελματικής αποκατάστασης, εξέλιξης και προόδου.

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 | Ώρα: 17:30-21:00
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» (Αμφιθέατρο),
28ης Οκτωβρίου 9, Λάρισα, 41223

Συνδιοργάνωση
Με την ευγενική χορηγία
Image
Bronze Sponsors
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6