Στόχος της ημερίδας

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν προβληματισμοί και καλές πρακτικές που αφορούν στην από απόσταση εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δασκάλων, καθηγητών και εκπαιδευτών ενηλίκων οι οποίοι θα συμβάλουν στην προώθηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Image

Λίγα λόγια για την θεματολογία της ημερίδας:

Η από απόσταση εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, παρέχοντας νέες δυνατότητες και εργαλεία για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.

Η από απόσταση εκπαίδευση (e-learning), αναφέρεται στη μορφή εκπαίδευσης όπου οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά συνδέονται μέσω τεχνολογικών μέσων. Αυτή η μορφή εκπαίδευσης έχει γνωρίσει αυξημένο ενδιαφέρον και ανάπτυξη, ειδικά με τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας. Η από απόσταση εκπαίδευση έχει το πλεονέκτημα της ευελιξίας και της δυνατότητας πρόσβασης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε και μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεχή εκπαίδευση.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), όταν χρησιμοποιείται με φροντίδα και διαφάνεια, μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, να προσφέρει προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες και να υποστηρίξει τη συνεχή μάθηση για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (VR), μπορούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, να παρέχουν επαυξημένο ενδιαφέρον και να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων μέσω βιωματικών εμπειριών.