Εργαστήριο 1: Διασφάλιση της ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιτυχή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας –Ευρωπαϊκό πρότυπο Sectoral EQAVET

Εργαστήριο 1: Διασφάλιση της ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιτυχή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας –Ευρωπαϊκό πρότυπο Sectoral EQAVET

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο Sectoral EQAVET προωθεί την φιλοσοφία της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και υποστηρίζει τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς καθώς και τις επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω της εφαρμογής ειδικών διαδικτυακών εργαλείων για την επιτυχή διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις σύγχρονες δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Θα συζητηθεί η σημασία της διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EQAVET και πιο συγκεκριμένα:

  • Πώς μπορούν τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να παρέχουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας;
  • Πως διασφαλίζεται η επιτυχής μετάβαση των μαθητών από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας;
  • Πως το μοντέλο του «Sectoral EQAVET for design and delivery of VET» επιτρέπει τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εισαγάγει τη λογοδοσία για την επαγγελματική εκπαίδευση που βασίζεται σε τεκμήρια απασχολησιμότητας.

Τέλος θα παρουσιαστούν τα ειδικά διαδικτυακά εργαλεία εφαρμογής του Ευρωπαϊκό πρότυπο Sectoral EQAVET για το σχεδιασμό και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο να βοηθήσουν τόσο την ΕΕΚ (παρόχους) όσο και τον Τομέα (εκπροσώπους) να προβληματιστούν σχετικά με τις (κοινές) δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους για τη βέλτιστη αντιστοίχιση της προσφοράς ΕΕΚ με τις απαιτήσεις εργασίας και να τους παρέχει συστάσεις για τον καθορισμό, τη μέτρηση και τη βελτίωση αυτής της αντιστοίχισης καθώς και με καλές πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο: https://sectoraleqavet.projectlibrary.eu/

Προεγγραφές για το εργαστήριο Ευρωπαϊκό πρότυπο Sectoral EQAVET εδώ: https://forms.gle/JJwExkjRmJLa8JqeA

H «Βεβαίωση Συμμετοχής» θα δημιουργηθεί με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά δηλωθήκαν κατά την προεγγραφή σας στον παραπάνω σύνδεσμο.