Εργαστήριο 2: Διαδρομές Απόκτησης Σύγχρονων Δεξιοτήτων και διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας- Ανταλλαγές εργαζομένων και μαθητεία μέσω εργασίας στις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού– SKILLS SWAP

Εργαστήριο 2: Διαδρομές Απόκτησης Σύγχρονων Δεξιοτήτων και διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας- Ανταλλαγές εργαζομένων και μαθητεία μέσω εργασίας στις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού– SKILLS SWAP

Η σημασία της επαγγελματικής κινητικότητας στην προώθηση της συνεκπαίδευσης. Μοντέλο κινητικότητας εργαζομένων Skills Swap

Ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς στρέφεται στον τουρισμό. Αυτή η τάση δείχνει να είναι αυξητική και να συνεχίσει με όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς και στο μέλλον. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο τουρισμός είναι ένας πρόσφορος τομέας για να μπορέσουν να εξελιχθούν επαγγελματικά, με λίγα λόγια να κάνουν καριέρα.

Παρ’ όλα αυτά στην Ελλάδα το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που εργάζονται στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα είναι ακόμα σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, παρόλο που ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα μόλις το 10% των εργαζομένων στον τουρισμό κατέχει κάποιου είδους τουριστική κατάρτιση & εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, o τουρισμός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επαγγελματική κινητικότητα από κάθε άλλο οικονομικό κλάδο. Πολλά άτομα εγκατέλειψαν τις ασχολίες τους σε εργασίες κυρίως του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ασχολήθηκαν με τον τουρισμό. Επίσης τα άτομα που εργάζονται στον τουρισμό είναι πολύ σύνηθες κάθε χρόνο ν’ απασχολούνται και σε διαφορετική επιχείρηση.Δηλαδή λόγω της εποχικότητας του φαινομένου πολλά άτομα που τους θερινούς μήνες εργάζονται σε κάποια τουριστική επιχείρηση (π.χ.: ξενοδοχειακό κατάλυμα) το χειμώνα απασχολούνται σε κάποια άλλη εργασία.

Το μοντέλο Skills Swap προτείνει μια εναλλακτική διαδρομή εκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλματα μέσω της ανταλλαγής εργαζομένων για σύντομο χρονικό διάστημα για την απόκτηση στοχευμένων δεξιοτήτων μέσω της μάθησης στην εργασία σε ομοειδείς επιχειρήσεις.

Με τον όρο «ανταλλαγή δεξιοτήτων», εννοούμε δομημένες ευκαιρίες μάθησης στην εργασία όπου οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τους ρόλους τους με έναν εργοδότη για μια σταθερή διάρκεια (συνήθως μισή ημέρα έως 2 εβδομάδες) για να μάθουν δεξιότητες που παρέχονται από έναν άλλο εργοδότη. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες επωφελούνται από τις ανταλλαγές δεξιοτήτων με τις νέες δεξιότητες ή / και τις νέες προοπτικές που οι υπάλληλοί τους φέρνουν στην επιχείρησή τους ως αποτέλεσμα της «ανταλλαγής ».

Το Skills Swap είναι μια καινοτόμα προσέγγιση ανταλλαγής εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο κατά την περίοδο της πανδημίας. Στόχος είναι η Μάθηση στην Εργασία μέσω της ανταλλαγής εργαζομένων, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων για σύντομο χρονικό διάστημα με εκπαιδευτικό σκοπό. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται προκειμένου οι εργαζόμενοι να εξοικειωθούν κατά το διάστημα της παραμονής τους με εκείνες τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία από τις τουριστικές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων πραγματοποιείσαι η συγκεκριμένη ανταλλαγή. Για τις ανταλλαγές έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό υποστηρικτικό πλαίσιο με τις απαραίτητες συμφωνίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ασφαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανταλλαγής.

Στόχος του εργαστήριου είναι να συζητηθούν:

  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά εμπόδια στην πραγματοποίηση των ανταλλαγών εργαζομένων σε επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού;
  • Ποιος είναι ο ρόλος των ΚΕΚ-ΙΕΚ σε αυτές τις πρακτικές και τι χρειάζεται για να επιτύχουν τη μέγιστη συμβολή τους;
  • Πόσο διαθέσιμος είναι ο κλάδος του τουρισμού για να υιοθετήσει αυτές τις ανταλλαγές εργαζομένων;
  • Τέλος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και τα διαθέσιμα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του μοντέλου ανταλλαγής εργαζομένων Skills Swap που αφορούν την παροχή πληροφόρησης για όλη τη διαδικασία και τη δημιουργία ενός ψηφιακού portfolio που καταγράφει τις δεξιότητες και το ιστορικό των ανταλλαγών των εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο: https://skills-swap.projectsgallery.eu/

Προεγγραφές για το εργαστήριο SKILLS SWAP στο: https://forms.gle/JJwExkjRmJLa8JqeA

H «Βεβαίωση Συμμετοχής» θα δημιουργηθεί με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά δηλωθήκαν κατά την προεγγραφή σας στον παραπάνω σύνδεσμο.