Εργαστήρια

ΜΕΡΟΣ Α: Πρωινά ενημερωτικά εργαστήρια. Ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της επαγγελματικής αποκατάστασης, εξέλιξης και προόδου. Η  περίπτωση του τουρισμού.

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα

Εργαστήριο 1  Ώρα: 09.30 – 11.00   

Εργαστήριο 2  Ώρα: 11.00 -13.30

Κατά τις πρωινές ώρες στις αίθουσες του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω ενημερωτικά εργαστήρια που αφορούν σε ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με το πέρας των εργαστήριων, θα αποσταλεί σχετικό καινοτόμο υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και «Βεβαίωση Συμμετοχής» στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλωθήκαν κατά την προεγγραφή  στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προεγγραφές για τα εργαστήρια εδώ:  https://forms.gle/JJwExkjRmJLa8JqeA

 

Εργαστήριο 1: Διασφάλιση της ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιτυχή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας –Ευρωπαϊκό πρότυπο Sectoral EQAVET
Εργαστήριο 2: Διαδρομές Απόκτησης Σύγχρονων Δεξιοτήτων και διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας- Ανταλλαγές εργαζομένων και μαθητεία μέσω εργασίας στις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού– SKILLS SWAP